4. Quản lý và đăng bài viết.
4.1. Quản lý chuyên mục

hdsd1

Hình 4.1.1. Giao diện quản lý chuyên mục cho bài viết
4.2. Quản lý và chỉnh sửa bài viết

hdsd3

Hình 4.2.1. Giao diện quản lý các bài viết đã đăng

4.3. Đăng bài viết mới
B1: Truy cập vào menu Bài viết > Viết bài mới hoặc ở Admin Bar chọn Mới > Bài viết

hdsd4

Hình 4.3.1. Các cách để vào mục đăng bài viết mới

hdsd2

Hình 4.3.2. Giao diện đăng bài viết mới
B2: Soạn thảo bài viết (nhập tiêu đề, nội dung)
B3: Chọn file để đăng nếu có
B4: Chọn định dạng bài viết phù hợp. Mặc định là Chuẩn
B5: Chọn chuyên mục phù hợp, mặc định là Tin Tức
B6: Chọn ảnh chức năng cho bài viết.
B7: Đăng bài viết

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *